Załoga

Pracownie Konserwatorskie DART S.C. powstały w 1991 roku na bazie autorskich pracowni konserwacji mebli i przedmiotów zabytkowych, prowadzonych w latach 80-tych przez obecnych współwłaścicieli firmy. Pracownie działają w oparciu o potwierdzone kwalifikacje, wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.